Remodelació de la Plaça Nova de Can Fatjó (Rubí)

EMPLAÇAMENT

La Plaça Nova de Can Fatjó a Rubí es troba al barri del mateix nom, fent front als carrers Topazi i Brillant. Aquest barri es caracteritza per la seva posició elevada respecte la ciutat, a l’altre costat de la riera.

La plaça és un dels espais públics més utilitzats pels veïns, tant per la seva accessibilitat com per la seva situació enmig de la zona de major densitat. El seu desplegament en terrasses és per la necessitat d’adaptar-se a l’orografia del terreny.

OBJECTIUS

A partir de la visita al lloc i de les reunions amb els tècnics municipals i amb els usuaris de la plaça es detecten un seguit de problemàtiques i aspectes millorables que podem agrupar en:

Modernització els elements d’ús quotidià
Es proposa la substitució de tot el mobiliari obsolet i dels jocs infantils per altres de més actuals.
Millora del paisatge urbà i realçament de la identitat de la plaça
Per tal de realçar la identitat pròpia de la plaça i millorar l’aportació d’aquest espai en la definició d’un paisatge urbà de més qualitat, es proposa un tractament de color sobre els murs. Aquest tractament sobre els murs no pretén ocultar-ne la seva presència, sinó suavitzar-ne l’impacte i definir uns espais més amables i integrats amb els usos que s’hi desenvolupen. Per això s’aplicarà sobre tots els murs de la plaça, a excepció dels d’obra vista, una combinació de colors que conformaran seqüències que s’aniran repetint fins a l’assoliment d’una imatge harmònica de conjunt. Sobre la zona pavimentada del nivell intermedi es proposa una actuació puntual per integrar-la amb l’ampliació, per la que es planteja un canvi de material que doni una imatge de modernitat.
Millora de la funcionalitat
Per tal de resoldre la saturació d’usos del nivell intermedi de la plaça i promoure la utilització del nivell superior es proposa la reubicació de les pistes de petanca en aquest nivell superior. Això permet destinar el nivell intermedi a la canalla, fent compatible i ampliant les diverses formes d’esbarjo que ara s’hi donen (jocs infantils per nens i nenes de més de 2 anys, jocs infantils per nens i nenes de més de 6 anys, àrea de jocs lliure com pilota, corda, xarranca…) amb espais d’estada i control parental.

ANTECEDENTS

A continuació pots veure l’abans i el després d’alguns aspectes que voldríem destacar del projecte:

Modernització els elements d’ús quotidià
Es proposa la substitució de tot el mobiliari obsolet i dels jocs infantils per altres de més actuals.
Millora del paisatge urbà i realçament de la identitat de la plaça
Per tal de realçar la identitat pròpia de la plaça i millorar l’aportació d’aquest espai en la definició d’un paisatge urbà de més qualitat, es proposa un tractament de color sobre els murs. Aquest tractament sobre els murs no pretén ocultar-ne la seva presència, sinó suavitzar-ne l’impacte i definir uns espais més amables i integrats amb els usos que s’hi desenvolupen. Per això s’aplicarà sobre tots els murs de la plaça, a excepció dels d’obra vista, una combinació de colors que conformaran seqüències que s’aniran repetint fins a l’assoliment d’una imatge harmònica de conjunt. Sobre la zona pavimentada del nivell intermedi es proposa una actuació puntual per integrar-la amb l’ampliació, per la que es planteja un canvi de material que doni una imatge de modernitat.
Millora de la funcionalitat
Per tal de resoldre la saturació d’usos del nivell intermedi de la plaça i promoure la utilització del nivell superior es proposa la reubicació de les pistes de petanca en aquest nivell superior. Això permet destinar el nivell intermedi a la canalla, fent compatible i ampliant les diverses formes d’esbarjo que ara s’hi donen (jocs infantils per nens i nenes de més de 2 anys, jocs infantils per nens i nenes de més de 6 anys, àrea de jocs lliure com pilota, corda, xarranca…) amb espais d’estada i control parental.

DURANT L’OBRA

La societat terrassenca Consca Egara SL ha estat l’empresa constructora en aquesta obra. L’obra s’ha desenvolupat amb normalitat, dins els terminis establerts i sense cap desviació sobre el pressupost. El resultat ha estat molt satisfactori.

Modernització els elements d’ús quotidià
Es proposa la substitució de tot el mobiliari obsolet i dels jocs infantils per altres de més actuals.
Millora del paisatge urbà i realçament de la identitat de la plaça
Per tal de realçar la identitat pròpia de la plaça i millorar l’aportació d’aquest espai en la definició d’un paisatge urbà de més qualitat, es proposa un tractament de color sobre els murs. Aquest tractament sobre els murs no pretén ocultar-ne la seva presència, sinó suavitzar-ne l’impacte i definir uns espais més amables i integrats amb els usos que s’hi desenvolupen. Per això s’aplicarà sobre tots els murs de la plaça, a excepció dels d’obra vista, una combinació de colors que conformaran seqüències que s’aniran repetint fins a l’assoliment d’una imatge harmònica de conjunt. Sobre la zona pavimentada del nivell intermedi es proposa una actuació puntual per integrar-la amb l’ampliació, per la que es planteja un canvi de material que doni una imatge de modernitat.
Millora de la funcionalitat
Per tal de resoldre la saturació d’usos del nivell intermedi de la plaça i promoure la utilització del nivell superior es proposa la reubicació de les pistes de petanca en aquest nivell superior. Això permet destinar el nivell intermedi a la canalla, fent compatible i ampliant les diverses formes d’esbarjo que ara s’hi donen (jocs infantils per nens i nenes de més de 2 anys, jocs infantils per nens i nenes de més de 6 anys, àrea de jocs lliure com pilota, corda, xarranca…) amb espais d’estada i control parental.